The Recommended : แนะนำบทความที่น่าสนใจ
No topic recommended
No topic Recommended
No topic Recommended
No topic Recommended

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

คุณยังไม่ได้ Login เข้ามานะครับ

เลขานุการ - เลขาธิการ



citylife

คำว่า "เลขานุการ" และ "เลขาธิการ" นั้นไม่ได้เป็นคำที่มีผู้ใช่ผิดกันมากหรอกครับ แต่ที่ผมยกมาเป็นหัวข้ออภิปรายในวันนี้ ก็เพราะเห็นว่าเป็นคำคู่ที่น่าสนใจ เพราะเขียนคล้ายๆ กัน มีความหมายถึงตัวบุคคลในองค์กรเหมือนกัน แต่ระดับของบุคคลที่หมายถึงนั้น ต่างกันมาก ทีเดียว วันนี้จึงขอธิบายถึงที่มา ความหมาย และตัวอย่างการใช่ ของทั้งสองคำ เพื่อเป็นความรู้ แก่ผู้ที่ยังไม่ทราบครับ

     "เลขานุการ" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Secretary หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง เช่นเลขานุการผู้บริหาร เลขานุการประจำแผนก (หากเป็นผู้หญิงจะต้องใช่ชื่อตำแหน่งงาน  "เลขานุ-การิณี" แต่ปัจจุบันอนุโลมตามสมัยนิยมให้ใช่ "เลขานุการ" กับผู้หญิงได้ด้วย) โดยมากแล้ว

     งานของเลขานุการมักเป็นงานเอกสาร งานเสมียนงานด้านประสานงาน และเป็นผู้ช่วย"วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย

     ส่วนคำว่า "เลขาธิการ" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Secretary General หมายถึงผู้ดํารงตําแหน่งบริหารระดับสูงตําแหน่งหนึ่งขององค์กร เช่น เลขาธิการสหประชาชาติ, เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน, เลขาธิการรัฐสภา, เลขาธิการสมาคม เป็นต้น เนื่องจากเลขาธิการเป็นผู้บริหารขององค์กร จึงมักมีหน้าที่ครอบคลุมถึงการบริหารงานและงบประมาณ กำหนดนโยบาย และออกแถลงการณ์ต่างๆ ขององค์กร
หากผ้อ่านเกิดสับสนกับสองคำนี้ ขอให้

     จำหลักว่า "เลขานุการ" มาจาก เลข+อนุ+การ โดยเมื่อแยกคำแล้วจะพบว่า เลข หรือ เลขา หมายถึงตัวหนังสือ, การเขียน สวน อนุ แปลว่า น้อย จึงหมายถึงผ้ที่รับผิดชอบงานเอกสารในระดับล่าง ส่วน "เลขาธิการ" มาจาก เลข+อธิ+การ ซึ่ง อธิ แปลวjา ใหญ  ยิ่งจึงหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบงานในระดับสูง หรือเป็นผู้บริหารนั่นเอง เพียงเท่านี้เราก็สามารถป้องกันไม่ใเกิดความสับสนระหว่างสองคำที่เขียนคล้ายกันนี้ได้ง่ายขึ้น  แล้วครับ

 



คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
โหวตให้คะแนนกระทู้ที่5925     [ ตอบ: 52 ]  [ อ่าน: 13285 ]  [ โหวต: 22 ]  [ Fwd: 1 ]   แจ้งลบกระทู้ที่ 5925  เก็บกระทู้ที่ 5925 ไว้ใน Favorite  แนะนำกระทู้ที่ 5925 ให้เพื่อนของคุณ พิมพ์กระทู้ที่ 5925
  
โดยคุณ นายยะ Mail to นายยะ  [ 20 เม.ย. 2551 - 18:39:27 ]




Error4