The Recommended : แนะนำบทความที่น่าสนใจ
No topic recommended
No topic Recommended
No topic Recommended
No topic Recommended

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

คุณยังไม่ได้ Login เข้ามานะครับ

เลขานุการ - เลขาธิการcitylife

คำว่า "เลขานุการ" และ "เลขาธิการ" นั้นไม่ได้เป็นคำที่มีผู้ใช่ผิดกันมากหรอกครับ แต่ที่ผมยกมาเป็นหัวข้ออภิปรายในวันนี้ ก็เพราะเห็นว่าเป็นคำคู่ที่น่าสนใจ เพราะเขียนคล้ายๆ กัน มีความหมายถึงตัวบุคคลในองค์กรเหมือนกัน แต่ระดับของบุคคลที่หมายถึงนั้น ต่างกันมาก ทีเดียว วันนี้จึงขอธิบายถึงที่มา ความหมาย และตัวอย่างการใช่ ของทั้งสองคำ เพื่อเป็นความรู้ แก่ผู้ที่ยังไม่ทราบครับ

     "เลขานุการ" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Secretary หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง เช่นเลขานุการผู้บริหาร เลขานุการประจำแผนก (หากเป็นผู้หญิงจะต้องใช่ชื่อตำแหน่งงาน  "เลขานุ-การิณี" แต่ปัจจุบันอนุโลมตามสมัยนิยมให้ใช่ "เลขานุการ" กับผู้หญิงได้ด้วย) โดยมากแล้ว

     งานของเลขานุการมักเป็นงานเอกสาร งานเสมียนงานด้านประสานงาน และเป็นผู้ช่วย"วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย

     ส่วนคำว่า "เลขาธิการ" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Secretary General หมายถึงผู้ดํารงตําแหน่งบริหารระดับสูงตําแหน่งหนึ่งขององค์กร เช่น เลขาธิการสหประชาชาติ, เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน, เลขาธิการรัฐสภา, เลขาธิการสมาคม เป็นต้น เนื่องจากเลขาธิการเป็นผู้บริหารขององค์กร จึงมักมีหน้าที่ครอบคลุมถึงการบริหารงานและงบประมาณ กำหนดนโยบาย และออกแถลงการณ์ต่างๆ ขององค์กร
หากผ้อ่านเกิดสับสนกับสองคำนี้ ขอให้

     จำหลักว่า "เลขานุการ" มาจาก เลข+อนุ+การ โดยเมื่อแยกคำแล้วจะพบว่า เลข หรือ เลขา หมายถึงตัวหนังสือ, การเขียน สวน อนุ แปลว่า น้อย จึงหมายถึงผ้ที่รับผิดชอบงานเอกสารในระดับล่าง ส่วน "เลขาธิการ" มาจาก เลข+อธิ+การ ซึ่ง อธิ แปลวjา ใหญ  ยิ่งจึงหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบงานในระดับสูง หรือเป็นผู้บริหารนั่นเอง เพียงเท่านี้เราก็สามารถป้องกันไม่ใเกิดความสับสนระหว่างสองคำที่เขียนคล้ายกันนี้ได้ง่ายขึ้น  แล้วครับ

 คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
โหวตให้คะแนนกระทู้ที่5925     [ ตอบ: 52 ]  [ อ่าน: 14180 ]  [ โหวต: 27 ]  [ Fwd: 1 ]   แจ้งลบกระทู้ที่ 5925  เก็บกระทู้ที่ 5925 ไว้ใน Favorite  แนะนำกระทู้ที่ 5925 ให้เพื่อนของคุณ พิมพ์กระทู้ที่ 5925
  
โดยคุณ นายยะ Mail to นายยะ  [ 20 เม.ย. 2551 - 18:39:27 ]
Error4