The Recommended : แนะนำบทความที่น่าสนใจ
 ขายตัว-ติดยา-ติดเอดส์ ''ทุกข์'' เด็กไทย ''เสพติดบริโภคนิยม''  "เอลมา ฟาร์นสเวิร์ธ" ผู้หญิงคนแรกบนจอโทรทัศน์  รักยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงน้อยของ "หนีตงเยี่ยน"  "ชุลมุนหน้าหลุมฝังศพ" !?

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

คุณยังไม่ได้ Login เข้ามานะครับ

''รัฐประหาร-ปฏิวัติ-ปฏิรูป'' ยึดอำนาจต่างชื่อ...บนเส้นทางเดิม

dailynews

ประเทศไทยชั่วโมงนี้หวนกลับมาสู่บรรยากาศเก่าๆ อีกครั้ง หลังคณะทหารทำการ ?ยึดอำนาจการปกครอง-การบริหารราชการแผ่นดิน? จากรัฐบาลรักษาการณ์ ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งการยึดอำนาจเคยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมายาวนาน บางยุคนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ระยะหลังๆ มาก็ห่างหายไป ทว่าก็มาเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งล่าสุดนี้ห่างจากครั้งก่อนหน้า 15 ปีเศษ


ทั้งนี้ นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี 2475 เคยมีการยึดอำนาจจากคณะผู้บริหารประเทศหรือรัฐบาล ทั้งที่เรียกว่า ?รัฐประหาร? ?ปฏิวัติ? หรือบางครั้งคณะผู้ก่อการก็ใช้คำว่า ?รักษาความสงบเรียบร้อย? ?ปฏิรูป? รวมครั้งล่าสุดนี้ก็ 10 ครั้ง ดังนี้คือ...

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิ.ย. 2476 ยุค พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้นำการยึดอำนาจ ครั้งนั้น ไม่มีการตั้งชื่อเฉพาะของคณะผู้ก่อการ เหตุผลกล่าวอ้างในการยึดอำนาจคือ ต้องการให้เปิดสภา โดยให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ต่อไป


ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ย. 2490 ยุค พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี มี พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ เป็นผู้นำ ใช้ชื่อว่า ?คณะทหารของชาติ? ซึ่งนำสู่การกลับคืนอำนาจของฝ่ายทหารบก


ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พ.ย. 2494 ยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มี พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ เป็นผู้นำ ใช้ชื่อ ?คณะบริหารประเทศชั่วคราว? เหตุผลคือ รัฐบาลคุมเสียง ส.ส.และวุฒิสมาชิกไม่ได้


ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ก.ย. 2500 ยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้นำ ใช้ชื่อ ?ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร? เหตุผล ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลเพราะเลือกตั้งไม่สะอาด

ครั้งที่ 5 วันที่ 20 ต.ค. 2501 ยุค พล.ท. (ยศขณะนั้น) ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้นำ ไม่มีการตั้งชื่อคณะผู้ก่อการ เหตุผลคือ รัฐบาลไม่สามารถคุมเสียง ส.ส.ได้

ครั้งที่ 6 วันที่ 17 พ.ย. 2514 ยุค จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการปฏิวัติโดยจอมพลถนอมเอง ไม่มีการตั้งชื่อคณะผู้ก่อการ เหตุผลคือ รัฐบาลควบคุมเสียง ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้


ครั้งที่ 7 วันที่ 6 ต.ค. 2519 ยุค ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี มี พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นผู้นำ ใช้ชื่อ ?คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน? เหตุผล ภัยคอมมิวนิสต์ กระทบความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์

ครั้งที่ 8 วันที่ 20 ต.ค. 2520 ยุค นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี มี พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นผู้นำ ไม่มีการตั้งชื่อคณะผู้ก่อการ เหตุผลคือ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ความสามัคคีของคนในชาติ


ครั้งที่ 9 วันที่ 23 ก.พ. 2534 ยุค พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี มี พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ เป็นผู้นำ ร่วมกับนายทหารระดับสูง เช่น พล.อ.สุจินดา คราประยูร ครั้งนี้ใช้ชื่อ ?คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ? หรือ ?รสช.? เหตุผล ขจัดภยันตรายที่มีต่อประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์


การยึดอำนาจครั้งที่ 3 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 เป็นการ ?ปฏิวัติเงียบ? หรือการ ?ปฏิวัติตัวเอง? เพื่อที่จะใช้อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยการเปลี่ยนแปลงซึ่งอำนาจการปกครองดังที่ว่ามาไม่นับรวมการสิ้นอำนาจของรัฐบาล กรณีรัฐบาลยุคนายกรัฐมนตรี นายควง อภัยวงศ์ ที่ถูกจี้บังคับให้ลาออกใน 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2491, กรณีรัฐบาลยุค จอมพลถนอม กิตติขจร ที่จำต้องลาออกเนื่องจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค 14 ต.ค. 2516, กรณีรัฐบาลยุค พล.อ.สุจินดา คราประยูร ที่ลาออกจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ช่วงระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค. 2535และที่ว่ามาก็ไม่รวมกรณี ?กบฏ? ยึดอำนาจไม่สำเร็จ ที่มี 12 ครั้ง คือ... กบฏ ร.ศ.130, กบฏบวรเดช(11 ต.ค. 2476), กบฏนายสิบ(3 ส.ค. 2478), กบฏพระยาทรงสุรเดชหรือกบฏ 18 ศพ(29 ม.ค. 2482), กบฏเสนาธิการ(1 ต.ค. 2491), กบฏแบ่งแยกดินแดน(พ.ย. 2491), กบฏวังหลวง(26 ก.พ.2492), กบฏแมนฮัตตัน(29 มิ.ย. 2494), กบฏสันติภาพ(8 พ.ย. 2497), กบฏ 26 มี.ค. 2520, กบฏยังเติร์ก(1 เม.ย. 2524), กบฏทหารนอกราชการ (9 ก.ย. 2528)

สำหรับการยึดอำนาจล่าสุดที่เป็น ครั้งที่ 10 วันที่ 19 ก.ย. 2549 ใช้ชื่อว่า ?คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข? มี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้นำ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการที่บ้านเมืองแตกแยกแบ่งฝ่าย การเคลือบแคลงการบริหารงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบ องค์กรอิสระถูกครอบงำ และที่สำคัญมีสถานการณ์ที่หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นเบื้องสูงทั้งนี้ ถ้า ?รัฐประหาร? หมายถึงยึดอำนาจโดยยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่า หรือใช้รัฐธรรมใหม่เพื่อให้เลือกตั้งใหม่โดยเร็ว ถ้า ?ปฏิวัติ? หมายถึงยึดอำนาจโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญเก่า อาจมีหรือไม่มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และอาจจัดตั้งรัฐบาลและสภาแต่จะมาจากการแต่งตั้ง ส่วนคำว่า ?รักษาความสงบเรียบร้อย? ก็ทำให้ฟังดูเบาลงในส่วนของชื่อ ขณะที่ ?ปฏิรูป? ที่ก็มีการนำมาใช้กับการยึดอำนาจ หมายถึงปรับปรุงให้สมควร

แต่ไม่ว่าจะใช้คำว่าอะไร ยังไงก็คือการ ?ยึดอำนาจ? ที่ล่าสุดก็เกิดขึ้นอีก บนเส้นทางเดิม ๆ ในยุคคนชื่อ ?ทักษิณ ชินวัตร? เป็นนายกฯแค่ 5 ปีกว่า ๆ ก็ ?สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมือง? ไว้หลายหน้า...

รวมถึงประวัติศาสตร์หน้าใหม่ล่าสุด ในวันที่ 19 เดือน 9 ปี 2549

ที่เจ้าตัวเองก็อาจ ?ไม่คาดคิด? ว่าจะเป็นคนสร้าง ?!?!?!?

 

 คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
โหวตให้คะแนนกระทู้ที่4694     [ ตอบ: 47 ]  [ อ่าน: 1295 ]  [ โหวต: 0 ]  [ Fwd: 0 ]   แจ้งลบกระทู้ที่ 4694  เก็บกระทู้ที่ 4694 ไว้ใน Favorite  แนะนำกระทู้ที่ 4694 ให้เพื่อนของคุณ พิมพ์กระทู้ที่ 4694
  
โดยคุณ นายยะ Mail to นายยะ  [ 30 ก.ย. 2549 - 19:03:00 ]
Error4